Εγώ, παιδικό, Κυρά της Ρω, μαρτυρίες, Δικτατορία, Αντισταση