Απορριμματοφόρο ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ
Μέλος της
ΕΝΕΔ