Από την ξενάγηση εκεί που κάποτε ήταν το στρατόπεδο του Διονύσου.