Εργαζόμενοι στην Air France ενώ επιτίθενται σε στελέχη της AP PHOTO