Αγροτική δραστηριότητα συνεταιριστικού χαρακτήρα
Μέλος της
ΕΝΕΔ