Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
Μέλος της
ΕΝΕΔ