Αριστερά: Λουί-Ερνέστ Μπαριά, «La Nature se dévoilant à la Science», 1899. Δεξιά:Εντγκάρ Ντεγκά, «Petite danseuse de quatorze ans», 1921-1931 © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / René-Gabriel Ojéda - © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais/Patrice Schmidt