Από τη μεταφορά των τραυματιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου IMAGE SERVICES