Ριζικές αλλαγές και ρυθμίσεις με 104 άρθρα

Tο πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ναυτιλίας, με 104 άρθρα, η σύνταξη του οποίου είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο υπουργό Θοδωρή Δρίτσα, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Διατάξεις που αφορούν το Λιμενικό Σώμα, τους πολιτικούς υπαλλήλους, την ακτοπλοΐα, τη ναυτική εκπαίδευση, το yachting, λιμενικά έργα αλλά και πολλά άλλα θέματα σχετικά με τη ναυτιλία εμπεριέχονται σε αυτό.

Το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου είχε τεθεί ξανά σε διαβούλευση τον Ιούνιο του 2016 και για τον λόγο αυτό η νυν διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Το σχέδιο νόμου έχει ήδη προκαλέσει τις αντιδράσεις των ναυτεργατικών σωματείων και των ενώσεων των λιμενικών για ρυθμίσεις που ανέμεναν να είναι μέσα σε αυτό και τελικά δεν έχουν συμπεριληφθεί ή για άλλες που συμπεριλαμβάνονται και με τις οποίες διαφωνούν.

Ωστόσο το ν/σ προτείνει και θετικές αλλαγές:

■ Αναβαθμίζεται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων για τα πληρώματα των πλοίων της ακτοπλοΐας, καθώς η καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δρομολόγηση κάθε τύπου πλοίου, ενώ η παράβασή της μπορεί να επιφέρει ακόμα και την απαγόρευση απόπλου.

■ Καθιερώνεται η εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος με πανελλήνιες εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

■ Προβλέπεται η παροχή σίτισης σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κυρίως της περιφέρειας.

■ Καταργούνται οι διατάξεις που είχαν θεσπιστεί από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου για τη ναύλωση σκαφών χωρίς πλήρωμα ή τη διακυβέρνησή τους από άτομα χωρίς πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας.

■ Προβλέπεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης απόπλου ενός πλοίου για πάνω από 90 λεπτά η καταβολή αποζημίωσης στον επιβάτη ίσης με το αντίτιμο του εισιτηρίου γι’ αυτόν και το όχημα.

■ Καθορίζονται σαφή κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων των λιμενικών. Καμία μεταβολή δεν είναι πλέον επιτρεπτή χωρίς γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

Ωστόσο υπάρχουν διατάξεις που με πρώτη ματιά φαίνονται θετικές, αλλά εγείρουν ερωτήματα για το πώς οι αλλαγές αυτές θα λειτουργήσουν στην πράξη και εάν θα εξυπηρετήσουν τον στόχο τους.

Οπως:

● Προτείνεται η ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

● Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ΟΤΑ στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

● Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το άρθρο 102 με τίτλο «Θέματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων», σύμφωνα με το οποίο εάν η εθνική νομοθεσία είναι αυστηρότερη των διεθνών απαιτήσεων του ΙΜΟ και της Ε.Ε. μπορεί η λιμενική αρχή «να παρέχει εξαίρεση από τις αυστηρότερες αυτές απαιτήσεις ώστε να εφαρμόζονται μόνο οι αντίστοιχες διεθνείς απαιτήσεις».

Αναρωτιέται κανείς εύλογα αν έτσι ενισχύεται η ασφάλεια και προλαμβάνεται η ρύπανση...