Προθεσμία 15 ημερών στον «Τοξότη» για ρύθμιση των οφειλών

attica-bank.jpg

Τράπεζα Αττικής Το σήριαλ μεταξύ της κατασκευαστικής εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα και της Attica Bank δεν είναι καινούργιο | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Η τράπεζα Αττικής ετοιμάζεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σε βάρος της «ΤΟΞΟΤΗΣ Ανώνυμος Τεχνική Ναυτιλιακή Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία». Εκτός αν η «Τοξότης» υποβάλλει εντός 15 ημερών (μέχρι τις 25 Μαϊου) συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών προς της τράπεζα, η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/Financial Controller.

Στην εξώδικη διαμαρτυρία που έστειλε η τράπεζα χθες 10 Μαϊου, υπογραμμίζεται:

«Όπως σας είναι άριστα γνωστό οι οφειλές του ομίλου εταιρειών σας προς την Τράπεζα μας δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών).

Όπως επίσης σας είναι γνωστό, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζας μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζα μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας». 

Το σήριαλ μεταξύ της κατασκευαστικής εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα και της Attica Bank δεν είναι καινούργιο  - ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν ανέλαβε η διοίκηση Ρουμελιώτη – Πανταλάκη  η όποια βρέθηκε  προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του Ομίλου «Τοξότης», με υπόλοιπα λογαριασμών που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας, τα οποία αναδεικνύονταν από τα συνεχή και έντονα αιτήματα χρηματοδοτήσεων.

Η διοίκηση της Attica, διαπίστωσε ότι τα προβλήματα ρευστότητας του «Τοξότη» και τα συνεχή αιτήματα πιστοδοτήσεων προϋπήρχαν από το 2013 και οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου των εταιρειών «Τοξότης» (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις). Παράλληλα, διαπιστώθηκε υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού της εταιρίας την περίοδο 2013 - 2016.

Η τράπεζα λοιπόν, κινούμενη εντός του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου προσπάθησε να εξορθολογήσει την όλη κατάσταση του λογαριασμού, συστήνοντας ταυτόχρονα με την στήριξή της προς τις εταιρείες του Ομίλου, μια σειρά ενεργειών με κυριότερες εν των οποίων, την προσπάθεια δημιουργίας Πιστωτικών Ορίων και σε άλλες τράπεζες και την σύνταξη από πλευράς της εταιρείας Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο την μείωση των υπολοίπων της Τράπεζας, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Ο όμιλος δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα αναγραφόμενα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο που κατάρτισε, με αποτέλεσμα προς το τέλος του 2017 και αρχές του 2018 τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας να ενταθούν, οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στις διαθρωτικές αδυναμίες της εταιρείας και στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα Δημόσια 'Έργα και ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ).

Η τράπεζα έχοντας εξαντλήσει πλέον όλα τα όρια ανοχής και καλής πίστης μέσα στα οποία κινείται και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε την σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιώνονταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η Τράπεζα. Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νομοκανονιστικό πλαίσιο, είχαν εξαντληθεί.

Η απόφαση των αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας προέβλεπε την μηδημιουργία νέων Πιστοδοτικών Ορίων (δεδομένου ότι είχαν εξαντληθεί) , αλλά την συνέχιση των επαφών με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δυο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Μετά από 2 μήνες προφορικών υποσχέσεων για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, ουδέν συνέβη.

Η τράπεζα από την πλευρά της δεδομένης και της κατάστασης των λογαριασμών, επικοινώνησε επανειλημμένα γραπτώς με την εταιρεία χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και ανταπόκριση από την εταιρεία, εκτός βέβαια από προφορικές υποσχέσεις.

Κι ύστερα ήρθε το ...εξώδικο

Διαμαρτυρόμενοι για την αντισυμβατική συμπεριφορά σας, σας δηλώνουμε και πάλι με την παρούσα μας ότι η Τράπεζα μας έχει εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και ανοχής έναντι των εταιρειών σας και σας καλούμε άμεσα εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας μας να υποβάλλετε – καταθέσετε στην Τράπεζα μας συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών των εταιρειών σας προς την Τράπεζα μας, η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/Financial Controller των εταιρειών σας σε εκτέλεση του από .... μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε προσηκόντως και εμπροθέσμως στην ανωτέρω πρόσκληση μας, σας δηλώνουμε ότι η Τράπεζα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σε βάρος σας.

To εξώδικο της 10η Μαϊου δεν ήταν το μοναδικό επεισόδιο στο σήριαλ «Attica – Tοξότης» που παίχτηκε αυτή την εβδομάδα.

Προηγήθηκε αυτό της 8ης Μαϊου, όταν η τράπεζα Αττικής πληροφορήθηκε από τον Τύπο για την συμφωνία Τοξότη – ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για την ανάληψη από την ΑΚΤΩΡ τεσσάρων εργολαβιών τις οποίες αρχικά είχε αναλάβει η εταιρεία του ομίλου Καλογρίτσα.

Η τράπεζα στέλνει φανερά ενοχλημένη  επιστολή στην «Τοξότης», στην οποία έχει χορηγήσει κατά το παρελθόν, πιστωτικές διευκολύνσεις (εγγυητικές επιστολές ή χρηματοδοτήσεις) στην οποία αναφέρει:

«Με το παρόν θα θέλαμε κατ' αρχήν να σας γνωστοποιήσουμε για άλλη μια φορά ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Τράπεζας δια των αρμοδίων οργάνων της .

Πέραν τούτου σας καλούμε άμεσα να μας ενημερώσετε και καταθέσετε στην Τράπεζα οποιοδήποτε σχέδιο ή γραπτή συμφωνία έχετε με την συγκεκριμένη ή άλλη εταιρεία προκειμένου να τύχει της αξιολόγησής της.»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αttica Bank ακόμα αναμένει...

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας