Ομαδικές απολύσεις με συνοπτικές διαδικασίες

oxi_apolyseis.jpg

 Με βάση τις ρυθμίσεις που εισάγονται με το πολυνομοσχέδιο και αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, ο εργοδότης χρειάζεται μόνο να γνωστοποιεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας το σχέδιο ομαδικών απολύσεων και όχι να περιμένει τις αποφάσεις του οργάνου | EUROKINISSI

Μπορεί η κυβέρνηση να κράτησε χαμηλά το ποσοστό ομαδικών απολύσεων, ωστόσο στο θέμα της απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων έδωσε «γην και ύδωρ» στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!

Ούτε λίγο ούτε πολύ, με βάση τις ρυθμίσεις που εισάγονται με το πολυνομοσχέδιο και αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, ο εργοδότης χρειάζεται μόνο να γνωστοποιεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (αφού πλέον καταργείται η αδειοδότηση από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας ή τον οικείο περιφερειάρχη) το σχέδιο ομαδικών απολύσεων και όχι να περιμένει τις αποφάσεις του οργάνου.

Η μόνη δυνατότητα που παρέχει η κυβέρνηση στους απολυμένους μέσω του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων είναι, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) γνωμοδοτήσει αρνητικά και αιτιολογημένα επί του σχεδίου ομαδικών απολύσεων, εκείνοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη (εργατικά δικαστήρια) για να ακυρώσει τις απολύσεις τους!

Ωστόσο, πέραν της αργής, στα όρια της αρνησικυρίας, δικαστικής διαδικασίας (μπορεί να πάρει 5-10 έτη στην καλύτερη των περιπτώσεων), η κυβέρνηση στέλνει ανθρώπους που έχουν απολυθεί και άρα μειωμένου εισοδήματος στην πολύ ακριβή πλέον Δικαιοσύνη (για παράδειγμα μόνο το παράβολο για την κατάθεση έφεσης η ίδια κυβέρνηση μέσα στο 2016 από τα 0 ευρώ το αύξησε στα 200 ευρώ).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, καταργείται η διαδικασία προέγκρισης των απολύσεων από το υπουργείο Εργασίας. Πλέον κατά τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπεται μόνο διαδικασία γνωστοποίησης των απολύσεων στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, στο οποίο θα εκπροσωπούνται ισομερώς το κράτος, οι εργοδότες και οι εργαζομένοι.

Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η μη προσφυγή του εργοδότη στο ΑΣΕ, για τη γνωστοποίηση του σχεδίου απολύσεων (τότε επέρχεται ακυρότητα του σχεδίου ομαδικών απολύσεων).

Τεκμήριο ακυρότητας

Αν ο εργοδότης γνωστοποιήσει το σχέδιο, τότε το ΑΣΕ υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί του σχεδίου απολύσεων, χωρίς όμως αυτό να εμποδίζει τον εργοδότη να προχωρήσει στους σχεδιασμούς του. Απλώς, όπως αναγράφεται σχετικά, εάν το ΑΣΕ εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση επειδή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτό «συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων, σε περίπτωση προσφυγής των απολυόμενων στα πολιτικά δικαστήρια».

Κατά τα λοιπά, αυτά που ορίζονται στο πολυνομοσχέδιο αφορούν:

■ Την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την υπερίσχυσή τους έναντι των επιχειρησιακών συμβάσεων η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2018.

■ Την περικοπή πολλών δικαιωμάτων των συνδικαλιστών όπως η συνδικαλιστική αποχή από την εργασία για λόγους εκλογής στα διοικητικά συμβούλια συνδικαλιστικών οργανώσεων.