Ολα είναι εύκολα για την ΑΕΠΙ

Με μια προσωρινή και καθ' όλα περίεργη διαταγή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την προηγούμενη Δευτέρα την προσωρινή καταχώριση εκ μέρους της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) του πρακτικού του εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της ΑΕΠΙ Α.Ε. και των μετόχων της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Μονομελούς, βασιζόμενος στην επικύρωση αυτής της απόφασης από αρμόδιο πρωτοδίκη, θεώρησε παραδεκτή την αίτηση της ΑΕΠΙ. Παρατηρείται έτσι το πρωτοφανές φαινόμενο μία εταιρεία που θα έπρεπε να έχει διαγραφεί από το Γενικό Μητρώο λόγω της μεταφοράς της στην Κύπρο, να συνεχίζει να κατέχει το δικαίωμα ανάρτησης των αποφάσεών της στο μητρώο της Ελλάδας.

Ενώ στο δικαστήριο προσκομίστηκαν από τον εκπρόσωπο του Δημοσίου έγγραφα που αποδεικνύουν την απόφαση για διαγραφή της εταιρείας από το ελληνικό μητρώο μετά την εγγραφή της στο κυπριακό, εντούτοις ο πρόεδρος θεώρησε βάσιμη την αίτηση της ΑΕΠΙ για υποχρεωτική καταχώριση ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού που έλαβε χώρα, αφού η εταιρεία είχε εγγραφεί στο κυπριακό μητρώο με νέα επωνυμία.

Το έγγραφο του υπουργείου Εμπορίου, που κατατέθηκε στο δικαστήριο, αναφέρει επί λέξει ότι «κατά την άποψή μας τα έννομα αποτελέσματα μεταφοράς της έδρας της ελληνικής εταιρείας ΑΕΠΙ ΑΕ στην Κύπρο έχουν επέλθει και η εν λόγω εταιρεία δεν υφίσταται πλέον ως νομικό πρόσωπο κατά το ελληνικό δίκαιο». Η τακτική δικάσιμος ορίστηκε για την 1/12/2016.

Οπως είχαμε αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμα της «Εφ.Συν.», τα δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν εσχάτως υποθέσεις μεταξύ χρηστών μουσικής και ΑΕΠΙ, αναβάλλουν την εκδίκαση δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ως ενάγουσας.

Μάλιστα, όπως αναφέραμε, στις 24/10 σε δίκη στη Δράμα, ο εκπρόσωπος της ΑΕΠΙ παρουσίασε αρχικά ένα πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο απέσυρε λίγα λεπτά μετά εμφανίζοντας ένα άλλο στη θέση του.

Το ερώτημα όμως είναι ουσίας: πώς μία, έστω και δεσπόζουσας θέσης, εταιρεία, που αποφασίζει να αλλάζει στάση ανάλογα με το αν... της αρέσουν ή όχι οι νόμοι του ελληνικού κράτους, κατορθώνει συνεχώς να παραμένει στο απυρόβλητο;