Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα στεγαστικά

stegastika_daneia.jpg

Στεγαστικά δάνεια Το ν/σ επιχειρεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα όπως αυτό που ανέκυψε με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και να θεσπίσει αναλυτικούς κανόνες ενημέρωσης και μεταχείρισης των δανειοληπτών

Οπως όπως αλλά κατόπιν εορτής σπεύδει η Ελλάδα να υιοθετήσει με νόμο την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την προσυμβατική ενημέρωση των δανειοληπτών που παίρνουν στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες.

Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται πολλά σημαντικά θέματα, όπως η μεταχείριση δανείων σε ξένο νόμισμα, η εξόφληση των υπολοίπων μετά τη ρευστοποίηση όλων των εμπράγματων εξασφαλίσεων, ενώ παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στον «Τειρεσία» και σε άλλες βάσεις δεδομένων σε ξένα funds και πιστωτικούς φορείς άλλων κρατών-μελών.

Το σχετικό νομοσχέδιο επιχειρεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα όπως αυτό που ανέκυψε με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και να θεσπίσει αναλυτικούς κανόνες ενημέρωσης και μεταχείρισης των δανειοληπτών.

Επρεπε να έχει ψηφιστεί από τον Φεβρουάριο του 2014, εισήχθη όμως πρόσφατα για συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε προθεσμία μέχρι τις 21 Μαρτίου στην Ελλάδα και άλλα οκτώ κράτη-μέλη (Κροατία, Κύπρο, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία) να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τα ενυπόθηκα δάνεια.

Το παράδοξο είναι ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι περισσότερες από τις χώρες που δεν έχουν ψηφίσει ακόμη νόμο για την αναλυτική ενημέρωση των δανειοληπτών αναφορικά με τα ψιλά γράμματα των τραπεζικών συμβάσεων, πρωταγωνίστησαν στη «φούσκα» των στεγαστικών δανείων την περασμένη δεκαετία, ενώ σήμερα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών με «κόκκινα» δάνεια.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

♦Αν μέρος του δανείου παραμένει ανεξόφλητο έπειτα από ρευστοποίηση εμπράγματων εξασφαλίσεων, η αποπληρωμή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του καταναλωτή και τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία.

♦Στις δανειακές συμβάσεις σε ξένο νόμισμα οι τράπεζες μπορούν να δίνουν το δικαίωμα στον δανειολήπτη να επιλέγει διαφορετικό νόμισμα όταν η διακύμανση της ισοτιμίας ξεπερνά το 20% ή να διασφαλίζουν ότι το δάνειο «προστατεύεται» από παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου.

♦Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τον καταναλωτή ώστε να μπορεί να ενεργοποιεί τον όρο της μετατροπής.

♦Ο καταναλωτής μπορεί να αποπληρώσει πρόωρα την οφειλή του και να τύχει μείωσης του συνολικού κόστους του δανείου από τόκους και επιβαρύνσεις. Η τράπεζα δικαιούται αποζημίωση αν έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο.

♦Οι διαφημίσεις στεγαστικών δανείων θα πρέπει να συνοδεύονται από παράδειγμα σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, το συνολικό ποσό του δανείου και τις συνολικές επιβαρύνσεις.

Στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται να θεσπίσει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι οι βασικές και αυτονόητες υποχρεώσεις πλήρους προσυμβατικής ενημέρωσης του υποψήφιου δανειολήπτη, είπε χθες στη Βουλή ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Ζαγορίτης, επισημαίνοντας ότι «τα προβλήματα με τη διόγκωση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων και τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας θα ήταν πολύ λιγότερα αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο ερχόταν πολύ νωρίτερα».