Το λεξικό της κρίσης 24.10.2015

Λήμμα: Λογική (η)
Του Περικλή Κουλιφέτη