Και η τράπεζα θα τη βγάλει... ζάχαρη

ebz.jpg

Ελληνικη Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΠΕ ΜΠΕ/ΕΒΖ/STR

«Μα είναι δυνατό αν πουληθούν για 60 εκατομμύρια ευρώ τα δύο εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) στη Σερβία να μην μπορέσει να διασωθεί η εταιρεία ούτε στην Ελλάδα; Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα;» ρωτούν πλείστοι καλόπιστοι αναγνώστες μετά τα ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.».

Προς απάντηση καλόπιστων –αλλά και των κακόπιστων- ερωτήσεων παρουσιάζουμε σήμερα το «σχήμα δανειακής αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ», το οποίο κατάρτισε η Τράπεζα Πειραιώς, έχει εγκριθεί από το προηγούμενο συμβούλιο της ΕΒΖ και βάσει του οποίου επιχειρείται σήμερα η πώληση των εργοστασίων της εταιρείας στη Σερβία.

Θα αποφύγουμε μάλιστα τον πειρασμό να σχολιάσουμε περαιτέρω το πλήθος των διοικητικών αναταράξεων στην ΕΒΖ στα δύο χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., παρότι μόνο λίγοι δεν είναι όσοι λένε ότι «στην ποδιά του σχεδίου ‘‘κόπηκαν’’ πολλά απρόθυμα αριστερά κεφάλια».

Το σχέδιο

Από το προοίμιο κιόλας της πεντασέλιδης πρότασης (31/3/2016) διευκρινίζεται πως «η ΕΒΖ αντιμετωπίζει σημαντική δυσχέρεια για την εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων συνολικού ύψους (την 23/2/2016) 149,5 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου το χρέος να καταστεί βιώσιμο η ΕΒΖ αναγνωρίζει ότι χρήζει λειτουργικής και δανειακής αναδιάρθρωσης με τη συναίνεση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αποτελεί τη μοναδική πιστώτρια».

Το δε σχέδιο περιλαμβάνει «α) νέα χρηματοδότηση 12 εκατομμύρια ευρώ προς κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης υπό προϋποθέσεις, β) μεταβίβαση των μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης των σερβικών θυγατρικών εταιρειών σε τρίτους προς απομείωση των δανειακών υπολοίπων (σημ.: Εάν τελικώς επιλεγεί η χρήση μόνο της μονάδας Πλατέος, τότε στα προς ανάκτηση ακίνητα θα περιληφθούν και οι μονάδες Σερρών και Ορεστιάδας), γ) μελλοντική διαγραφή μέρους του χρέους υπό προϋποθέσεις».

Το σχέδιο προβλέπει νέα χρηματοδότηση «έως 12 εκατομμύρια εφόσον επιτευχθεί αξία πώλησης των εταιρειών στη Σερβία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ» και ισόποση μείωση αν δινόταν μικρότερο τίμημα.

Η εκταμίευση για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη λειτουργικών αναγκών θα γινόταν με: «5 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εκταμίευσης», «έως 3 εκατ. ευρώ με την κατάθεση των τελικών δεσμευτικών προσφορών για την αγορά των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία» και «έως 4 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος από τη μεταβίβαση των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών. Σε τρίτο επενδυτή ή στην τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης».

Και η απαραίτητη διευκρίνιση πως «το προϊόν της πώλησης των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία θα αχθεί κατά προτεραιότητα προς αποπληρωμή τής εν λόγω χρηματοδότησης».

Το «ζουμί» είναι στη ρύθμιση του εναπομείναντος δανεισμού και στην πρόταση που ορίζει ότι θα γίνει με «ομολογιακό δάνειο σε 2 σειρές, Σειρά Α ύψους (60 εκατ. ευρώ) και Σειρά Β (54 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα».

Η Σειρά Α θα αποπληρωνόταν με χρονικές ρυθμίσεις σε 10 χρόνια, ενώ η Σειρά Β «θα διαγραφεί με την προϋπόθεση ότι θα έχουν μέχρι τότε αποπληρωθεί πλήρως η υπό νέα χρηματοδότηση και η Α Σειρά».

Στις υποθήκες για τη Σειρά Α έμπαιναν και τα τρία εργοστάσια της ΕΒΖ στην Ελλάδα.

Προς απομείωση του δανεισμού πωλούνται τα εκτιμώμενα ως μη παραγωγικά πάγια της ΕΒΖ (υπολογισμός για 21,9 εκατ. ευρώ): τα πρώην εργοστάσια σε Λάρισα και Ξάνθη (συνολικά για 11,4 εκατ.), το ακίνητο στη Θεσσαλονίκη (Ναυάρχου Κουντουριώτου 6,2 εκατ.), τα γραφεία της ΕΒΖ στη Μητροπόλεως (3,4 εκατ.) και τα επιχειρηματικά ακίνητα στη Σίνδο (0,6 εκατ.) και το Κολωνάκι (0,3 εκατ.).

Σήμερα λοιπόν διαμορφώνεται ένα τοπίο στο οποίο ο υπολογισμός για αξία 25 εκατ. των σερβικών εργοστασίων αποδεικνύεται τελείως λανθασμένος, αφού ήδη η προσφορά έχει φτάσει τα 60 εκατομμύρια.

Αν προσθέσουμε ότι έχουν εισπραχθεί και περί τα 4 με 5 εκατομμύρια για το ακίνητο της Ναυάρχου Κουντουριώτου και περί τα 2,5 εκατ. για τα γραφεία στη Μητροπόλεως (τα ακριβή ποσά δεν έχουν γνωστοποιηθεί) τότε μπορεί κάποιος να πανηγύριζε κιόλας.

Το ερώτημα όμως που πρέπει να απαντηθεί πριν ανοιχτούν σαμπάνιες είναι: Τα επιπλέον εκατομμύρια που θα λάβει η Τράπεζα Πειραιώς (35 παραπάνω από τον αρχικό υπολογισμό της) θα διαγραφούν από την Α ή τη Β Σειρά των ομολογιακών δανείων;

Και μακάρι να βρισκόταν ένας που να διαβεβαίωνε ότι θα διαγραφόταν χρέος από τη Σειρά Α διότι η διατύπωση της πρότασης δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αισιοδοξία καθότι ορίζει πως αν η προσφορά «υπολείπεται των 27,3 εκατ. (λογιστική αξία συμμετοχής), η τράπεζα θα προβεί σε διαγραφή δανεισμού της ΕΒΖ (Σειράς Β), κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής αξίας και του προσφερόμενου τιμήματος, μέχρι του ποσού των 2,3 εκατ.».

Τι θα συμβεί

Εν ολίγοις, αν το Δ.Σ. της ΕΒΖ δεν κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό η τράπεζα εισπράττει κάμποσα εκατομμύρια παραπάνω από όσα υπολόγιζε, ζεστά και στο χέρι.

Παράλληλα συμβαίνει το παράδοξο (;) όσο ακριβότερα πουληθούν τα σερβικά εργοστάσια τόσο λιγότερο χρέος θα διαγράφει από την ΕΒΖ.

Δηλαδή η ΕΒΖ χάνει το κερδοφόρο περιουσιακό της στοιχείο (25 εκατομμύρια κέρδη φέτος, τα οποία δεν είναι γνωστό πού θα πάνε, και άλλα 30 εκατομμύρια κέρδη για την επόμενη περίοδο, υπολογισμός που γίνεται βάσει συμβολαίων, ποσά για τα οποία επίσης δεν γίνεται καμιά αναφορά), της απομένει το βασικό δανειακό χρέος στο οποίο θα προστεθεί ο όποιος νέος δανεισμός και σε ένα χρόνο από σήμερα θα μείνει ουσιαστικά χωρίς κεφάλαια κίνησης, οπότε αναγκαστικά θα κλείσει.

Μακάρι να υπάρξουν διευκρινίσεις και απαντήσεις που να διαψεύδουν όλα τα ανωτέρω.

Πάντως ήδη από χθες προστέθηκαν σενάρια για διάσωση των εργαζομένων (περί τα 200 άτομα) μέσω μετάταξής τους σε άλλους τομείς του Δημοσίου.

Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια διάσωσης τότε θα ζήσουμε την επιβράβευση της χρηματιστηριακής λογικής που ορίζει ότι σώζεται αυτός που πρόλαβε να πουλήσει πριν από τον πανικό…

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας