Χαμηλές επιδόσεις, λιγότεροι αριστούχοι

vaseis.jpg

Πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ -ΤΕΙ Πτώση σε Ιατρικές, Πολυτεχνεία, Οικονομικά και Πληροφορική - Άνοδος για τα Παιδαγωγικά

Με διαφορετικές ταχύτητες φαίνεται ότι θα «τρέξουν», φέτος, οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι χαμηλές επιδόσεις και οι λιγότεροι αριστούχοι στα μαθήματα θετικών-τεχνολογικών σπουδών και στα μαθήματα Οικονομίας-Πληροφορικής δείχνουν πτώση των βάσεων στις αντίστοιχες σχολές, ενώ η καλύτερη ανταπόκριση των υποψηφίων των ανθρωπιστικών σπουδών σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων φωτογραφίζει σκληρότερο ανταγωνισμό και ανοδική πορεία των βάσεων στις σχολές του πεδίου.

Με άλλα λόγια, δημοφιλείς και υψηλόβαθμες πολυτεχνικές, ιατρικές και -πολύ περισσότερο- οικονομικές σχολές θα γίνουν πιο προσιτές φέτος, κρατώντας, ωστόσο, τη διαφορά ανάμεσα στα κέντρα και την περιφέρεια, όπου αναμένεται μεγαλύτερη η πτώση. Οι οικονομικές είναι εκείνες που εκτιμάται ότι θα έχουν πιο εντυπωσιακή πτώση.

Στον αντίποδα οι θεωρητικές σχολές. Οι καλύτερες επιδόσεις αλλά και οι περισσότεροι υποψήφιοι στα μαθήματα αυτού του προσανατολισμού δείχνουν άνοδο κυρίως στις μεσαίας κλίμακας σχολές. Ο κανόνας, πάντως, φαίνεται να είναι οι αυξομειώσεις. Μικρότερη άνοδος αναμένεται σε νομικές, μεγαλύτερη και ίσως εντυπωσιακά μεγαλύτερη στα παιδαγωγικά.

«Πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή εγκαίρως, θα έχει ολοκληρωθεί και νομοθετικά η αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, καθώς και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα ισχύσει για τους μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην πρώτη Λυκείου», δήλωσε ο κ. Γαβρόγλου.

Ανθρωπιστικές σπουδές

Αντίστροφη με πέρυσι η εικόνα. Φέτος, οι υποψήφιοι τα πήγαν καλύτερα σε Αρχαία και Ιστορία, χειρότερα σε Λατινικά και Βιολογία. Στα Αρχαία είναι περισσότεροι εκείνοι που έγραψαν πάνω από τη βάση (59% έναντι 47,35% πέρυσι) και λίγο περισσότεροι οι αριστούχοι (18-20) αφού πέρυσι ήταν κάτω από 3% ενώ φέτος το έφτασαν. Καλύτερες επιδόσεις σημειώνονται και στην Ιστορία, με το 56% να γράφει πάνω από τη βάση και οι αριστούχοι να φτάνουν το 13%. Πέρυσι, το 52% είχε γράψει πάνω από τη βάση ενώ οι αριστούχοι ήταν στο 11%.

Στα Λατινικά και τη Βιολογία ήταν μεν καλές οι επιδόσεις, αλλά δεν έφτασαν τις πολύ υψηλές περσινές. Στα Λατινικά πάνω από τη βάση έγραψε το 68% έναντι 69,9% πέρυσι, ωστόσο καταγράφονται περισσότεροι αριστούχοι (21% έναντι 19% πέρυσι). Στη Βιολογία, πάνω από τη βάση έγραψε το 51% έναντι του συντριπτικού 72,47% πέρυσι, ενώ οι αριστούχοι έπεσαν στο 13% από το περσινό 22%.

Σε ό,τι αφορά την Εκθεση, λίγο χειρότερα από πέρυσι, εξίσου απογοητευτική η εικόνα. Οι περισσότεροι έγραψαν πάνω από τη βάση αλλά λιγότεροι από πέρυσι (85% έναντι 87,35%) και με ακόμη λιγότερους άριστους (δεν ξεπέρασαν το 1%). Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στις μεσαίες βαθμολογίες (14-15-16). Ακόμα και στα Μαθηματικά, όπου παραδοσιακά οι περισσότεροι σημειώνουν επιδόσεις πολύ χαμηλές, για μια ακόμη χρονιά οι αριστούχοι είναι περισσότεροι από της Εκθεσης. Κατά τ’ άλλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως συνολικά οι επιδόσεις στο μάθημα είναι χειρότερες φέτος. Πάνω από τη βάση έγραψε το 31% (έναντι 33,81% πέρυσι), ενώ οι αριστούχοι έφτασαν το 4% έναντι 6,3% πέρυσι.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου αριθμού υποψηφίων του πεδίου, οι βάσεις δεν φαίνεται να ακολουθούν τη γενική πτωτική τάση. Μάλλον θα παραμείνουν περίπου στα περσινά επίπεδα (με αυξομειώσεις), με μια ανοδική τάση που θα είναι λιγότερο σαφής σε νομικές και περισσότερο σε μεσαίες σχολές. Υψηλή άνοδος αναμένεται στα Παιδαγωγικά.

Θετικές σπουδές

Στα Μαθηματικά οι περισσότεροι έγραψαν κάτω από τη βάση, ήτοι το 56%, ενώ πάνω από τη βάση δεν παρατηρείται έντονο φαινόμενο συγκέντρωσης σε κάποια κλίμακα βαθμολογίας. Οι αριστούχοι (18-20) πάντως φθάνουν μόλις το 4%. Είναι, δε, λιγότεροι και από τους περσινούς (6,6%).

Οι υποψήφιοι τα πήγαν πολύ καλύτερα σε Φυσική, Χημεία, Βιολογία. Στη Φυσική το 72% έγραψε πάνω από τη βάση (από 69,5% πέρυσι), ενώ άριστες βαθμολογίες σημείωσε το 26% έναντι 28% πέρυσι. Στη Χημεία το 75% πέρασε το 10 της βάσης (έναντι 75,27% πέρυσι), ενώ οι άριστες βαθμολογίες έφθασαν το 24% έναντι 35% πέρυσι. Στη Βιολογία, φέτος πέρασε τη βάση το 68% έναντι 75,46 πέρυσι, ενώ από 18 έως 20 βαθμολογήθηκε το 19,7% έναντι 22,4% πέρυσι.

Η Ιστορία Γενικής Παιδείας έσπασε το… χαμηλό περσινό ρεκόρ. Το 90% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση (πέρυσι 84%). Οσο για τους άριστους, μόλις 24 τον αριθμό. Αντιστρόφως ανάλογη η εικόνα στην Εκθεση. Το 94% έγραψε πάνω από τη βάση (έναντι 93,34% πέρυσι). Μεγάλη η συγκέντρωση στις μεσαίες βαθμολογίες, λίγοι οι αριστούχοι (2,1%).

Ο μεγάλος αριθμός επιλογών και οι επιδόσεις των υποψηφίων (χειρότερες από πέρυσι, με εξαίρεση τη Φυσική, και λιγότεροι αριστούχοι) κατεβάζουν τον ανταγωνισμό και δείχνουν πτώση των βάσεων ακόμα και στα υψηλόβαθμα και δημοφιλή τμήματα. Περισσότερο εμφανής αναμένεται στην περιφέρεια. Πτωτική φαίνεται η πορεία και των Ιατρικών σχολών. Αρκετοί υποψήφιοι αποφάσισαν να περάσουν μέσω του 2ου πεδίου κι έτσι ν’ αυξήσουν τον συνολικό αριθμό διαγωνιζομένων της κατηγορίας.

Οικονομία και Πληροφορική

Χειρότερες επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα σε σχέση με πέρυσι και αρκετά χαμηλότερη σε Μαθηματικά και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Συγκεκριμένα, τα Μαθηματικά και σ’ αυτή την ομάδα συνοδεύτηκαν από πολύ άσχημες επιδόσεις, ενώ οι άριστοι μετρώνται στα δάχτυλα. Μόλις το 17% έγραψε πάνω από τη βάση και μόλις το 0,46%, δηλαδή 93 υποψήφιοι, έγραψαν άριστα. Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας το 64% έγραψε πάνω από τη βάση έναντι 72,84% πέρυσι, ενώ άριστα σημείωσε μόλις το 11% (από 32% πέρυσι).

Στην Ανάπτυξη Εφαρμογών πήγαν λίγο καλύτερα. Πάνω από τη βάση το 64% (από 60,54% πέρυσι) με 14% άριστα. Χειρότερα από πέρυσι η Εκθεση, χειρότερα η Ιστορία Γενικής Παιδείας, πολύ χειρότερα η Βιολογία Γενικής Παιδείας. Σημείωσαν, αντιστοίχως, βαθμολογίες πάνω από τη βάση 78% (από 81,59% πέρυσι), 10% (από 18,81%) και 41% από 74,84% πέρυσι. Οι άριστοι ελάχιστοι με εξαίρεση τη Βιολογία όπου έφτασαν στο 9% (από 23,16% πέρυσι). Οι αποτυχίες οδηγούν σε πτώση των βάσεων στις σχολές του πεδίου και περισσότερο στην περιφέρεια.

Στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία Ομάδων Προσανατολισμού 2017 (ημερήσια) |

Γενικά πτώση με κάποιες εξαιρέσεις

Η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων των βαθμολογιών των υποψηφίων «καθαρίζει» κάπως την εικόνα στην κίνηση των φετινών βάσεων εισαγωγής: Η κατεύθυνση των βάσεων στην πλειονότητα των τμημάτων θα είναι πτωτική, ωστόσο θα υπάρχουν ορατές νησίδες ανόδου σε ομάδες τμημάτων καθώς και τμήματα στα οποία οι βάσεις εισαγωγής θα διαφοροποιούνται ελάχιστα από τις περσινές.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Πτωτικές διαγράφονται οι τάσεις στα περισσότερα τμήματα της περιφέρειας όλων των επιστημονικών πεδίων.

2. Σταθερότητα στις Νομικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης (πιθανή μικρή άνοδος της τάξης των 50-100 μορίων), σημαντική άνοδος στα Παιδαγωγικά Τμήματα, ορατή υποχώρηση των βάσεων εισαγωγής στις Ιατρικές σχολές (περισσότερο των περιφερειακών), πτώση στα Πολυτεχνικά τμήματα και τρανταχτή πτώση στα οικονομικά τμήματα και στα τμήματα Πληροφορικής (Οικονομίας και Διοίκησης) κυρίως των ΑΕΙ της περιφέρειας.

Οι περιζήτητες σχολές

Οσον αφορά το 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων αλλά και οι φετινές επιδόσεις αναμένεται να κρατήσουν τις βάσεις εισαγωγής κυρίως των υψηλόβαθμων σχολών στα περσινά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις, ωστόσο ο φετινός μικρότερος αριθμός υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (σε σχέση πάντα με πέρσι) είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσει σαν ακορντεόν στην κίνηση των βάσεων, που σημαίνει ότι αναμένεται τα πιο χαμηλόβαθμα τμήματα του Πεδίου να ανέβουν.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι πέρσι είχαν μείνει εκτός ΑΕΙ του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου περίπου 13.000 υποψήφιοι κατά βάση λόγω έλλειψης θέσεων. Φέτος ο αριθμός υποψηφίων είναι αυξημένος κατά 3.474, γεγονός που αναδεικνύει το 1ο επιστημονικό πεδίο ως το πεδίο του πιο αυξημένου ανταγωνισμού.

Ανοδος των βάσεων εισαγωγής και μάλιστα «τρανταχτή» αναμένεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα όχι μόνο επειδή οι περσινές βάσεις ήταν εξαιρετικά χαμηλές (λόγω μιας παράλογης κατανομής τους στο επιστημονικό πεδίο) αλλά και γιατί, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των δηλώσεων των υποψηφίων για τα μαθήματα επιλογής στα οποία θέλησαν να εξεταστούν, σημειώθηκε διπλασιασμός των υποψηφίων (ο αριθμός όσων υποψηφίων από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές επέλεξαν τα Παιδαγωγικά εξεταζόμενοι στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ήταν φέτος 11.221, ενώ το 2016 ήταν 5.669).

Η δυσκολία των Μαθηματικών Κατεύθυνσης οδηγεί σε πτώση τις σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Οικονομίας και Διοίκησης). Προωθητικά στην πτώση των βάσεων του πεδίου δρουν και οι χειρότερες σε σχέση με πέρσι επιδόσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Η πτώση θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο απέχει το τμήμα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη..

Οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών φέτος είναι οι πλέον τυχεροί των πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση σε 234 τμήματα. Τα τμήματα αυτά επιμερίζονται σε 121 πανεπιστημίων, 92 ΤΕΙ, 13 στρατιωτικές σχολές, 2 σχολές εμπορικού ναυτικού, 2 εκκλησιαστικές σχολές, 2 αστυνομικές και 2 πυροσβεστικές σχολές. Παράλληλα οι επιδόσεις στο σύνολο σχεδόν των μαθημάτων ωθούν σε πτώση των βάσεων και στα υψηλόβαθμα και περιζήτητα τμήματα του πεδίου. Και εδώ αναμένεται η πτώση να έχει μικρότερη ένταση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι που επέλεξαν αποκλειστικά το 3ο επιστημονικό πεδίο των Ιατρικών σχολών είναι μειωμένοι κατά 1.000 περίπου σε σχέση με πέρσι, όμως στο σύνολο αυξάνονται καθώς πολλοί από το 2ο επιστημονικό πεδίο επέλεξαν ως πέμπτο μάθημα τη Βιολογία κατεύθυνσης για να έχουν περισσότερες επιλογές. Στο πεδίο αυτό η κίνηση των βάσεων εισαγωγής θα καθοριστεί λιγότερο από τη μείωση των θέσεων εισακτέων και περισσότερο από τις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων. Οι επιδόσεις των υποψηφίων του πεδίου φανερώνει ότι θα υπάρξει πτώση και των Ιατρικών σχολών, που θα είναι περισσότερο ορατή στα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας