Επιμένει η Digea για MEGA καθώς την πιέζουν οι τράπεζες...

Για «τελεσίγραφο» από τις τράπεζες που την έχουν δανείσει κάνει λόγο η Digea που επιμένει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από το να εφαρμόσει όσα προβλέπονται από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα κανάλια σε περίπτωση που το MEGA εξακολουθήσει να μην καταβάλλει τις οφειλές του προς αυτήν.

Όπως επισημαίνει, οι δανείστριες τράπεζες «έχουν ειδοποιήσει την εταιρεία ότι λόγω του MEGA κινδυνεύει με καταγγελία το δικό της ομολογιακό δάνειο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα, διαφορετικά θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της». Κάτι βέβαια που αν συμβεί θα θέσει σε κίνδυνο και το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών που εκπέμπουν μέσω αυτής.

Η διοίκηση του μοναδικού ψηφιακού παρόχου δικτύου επιμένει ότι έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο «επικοινωνίας και ανοχής σε ό,τι αφορά» το κανάλι της Μεσογείων και πλέον «τίθεται θέμα για την ομαλή λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς. Η Digea βάσει της άδειας λειτουργίας της οφείλει να έχει ίση μεταχείριση προς το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση ενός από αυτά θα δημιουργούσε ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην τηλεοπτική αγορά. Η καταβολή αντιτίμου από όλα τα κανάλια (και ειδικά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας) είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της Digea, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη ρευστότητά της».

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι αυτό ακριβώς θα δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα απέναντι και στο ίδιο το κράτος καθώς η ρευστότητα της Digea είναι άρρηκτα συνδεδεμένη «με την αποπληρωμή των οφειλών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Το Mega, όταν δεν καταβάλει το αντίτιμο για την ψηφιακή του εκπομπή, στην πραγματικότητα δεν πληρώνει ούτε το ελληνικό δημόσιο για τη χρήση της συχνότητας. Την τρέχουσα περίοδο η Digea πρέπει να καταβάλλει στο κράτος την προβλεπόμενη από τη σύμβασή της δόση για τη χρήση των συχνοτήτων, διαφορετικά τίθεται θέμα για τη λειτουργία της και κατ’ επέκταση για τη λειτουργία όλων των τηλεοπτικών σταθμών».

Επισημαίνει επίσης ότι ελλοχεύει κίνδυνος δημιουργίας «αθέμιτου ανταγωνισμού που απειλεί τους εργαζομένους των τηλεοπτικών σταθμών». Αν η Digea συνεχίσει να ανέχεται τη μη αποπληρωμή της οφειλής του MEGA, θα βρεθεί στη «λίαν επικίνδυνη θέση να υποθάλπει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των υπολοίπων πελατών της. Διότι δίνει τη δυνατότητα στο Mega να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και να απορροφά μερίδιο από τη διαφημιστική αγορά, χωρίς να αποπληρώνει τις οφειλές του, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι είναι συνεπείς».

Αν μάλιστα, σημειώνει, γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρακτική από την Digea «ανοίγει η πόρτα» και για τα άλλα κανάλια που μέχρι σήμερα είναι συνεπή να δημιουργήσουν οφειλές, κάτι που θα οδηγήσει την εταιρεία σε οικονομική ασφυξία.

«Όπως γίνεται κατανοητό, η Digea είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στα προβλεπόμενα μέτρα από τη μεταξύ των μερών σύμβασης παροχής υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της και προστατεύοντας εμμέσως με τον τρόπο αυτό, τους χιλιάδες εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων σταθμών των οποίων οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν κανονικά το αντίτιμο για την εκπομπή τους».