Διώκονται για κακούργημα, παραμένουν στις επάλξεις

dimarxos_theodosis_bakoglidis.jpg

Ο Θεοδόσης Μπακογλίδης (δεξιά), επιθεωρώντας τα έργα του μετρό στον σταθμό Νέας Κρήνης Ο Θεοδόσης Μπακογλίδης (δεξιά), επιθεωρώντας τα έργα του μετρό στον σταθμό Νέας Κρήνης | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Λυτρωτική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τους ανά την Ελλάδα δημάρχους που διώκονται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος!

Σύμφωνα με αυτήν, δεν τίθεται θέμα αργίας εφόσον παραπέμπονται μεν αμετάκλητα σε δίκη, αλλά η παραπομπή δεν συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους.

Η ομόφωνη γνωμοδότηση εκδόθηκε με αφορμή σχετικό ερώτημα του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Νικήτα Φραγκισκάκη, για την περίπτωση του δημάρχου Καλαμαριάς, Θεοδόση Μπακογλίδη.

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς, που βρίσκεται στο μέσον της δεύτερης θητείας του, έχει παραπεμφθεί σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης που έχει καταστεί αμετάκλητο.

Πρόκειται για την περιβόητη υπόθεση των δημοτικών κοιμητηρίων Καλαμαριάς που έχει κατά καιρούς απασχολήσει τον Τύπο και την τοπική κοινωνία.

Ωστόσο, με το ίδιο βούλευμα που τον παραπέμπει, το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται να αρθεί ο περιοριστικός όρος καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας 10 χιλιάδων ευρώ που είχε επιβληθεί στον κ. Μπακογλίδη από τον ανακριτή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντοπίζοντας μια σχετική τροποποίηση στον νόμο για τον «Καλλικράτη», ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών και εκείνο με τη σειρά του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το αν ο δήμαρχος Καλαμαριάς θα πρέπει να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία ή αν παραμένει στη θέση του.

Αρχικά ο «Καλλικράτης» προέβλεπε ότι αυτοδίκαιη αργία επιβάλλεται και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση, αφήνοντας μια... ασάφεια σχετικά με την ταυτόχρονη εκπλήρωση των δύο προϋποθέσεων ή της μιας εκ των δύο την ημέρα της απόφασης για την επιβολή αργίας.

Η ερμηνεία

Το θέμα αυτό επιχείρησε να διευθετήσει-αποσαφηνίσει ο νομοθέτης το 2015, τροποποιώντας το συγκεκριμένο άρθρο ως εξής:

Η αυτοδίκαιη αργία επιβάλλεται και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση.

Τυχόν μεταγενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

Θεωρητικά, λοιπόν, ακόμη και εάν το δικαστικό συμβούλιο ακυρώσει τους περιοριστικούς όρους, όπως έγινε στην περίπτωση του κ. Μπακογλίδη, ο δήμαρχος θα πρέπει να τεθεί σε αργία. Να όμως που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με ομόφωνη γνωμοδότησή του δίνει μια διαφορετική ερμηνεία, εξηγώντας:

1. «Για τη θέση αιρετού σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή α) της εκδόσεως αμετακλήτου παραπεμπτικού βουλεύματος για κακούργημα και β) της επιβολής ή ισχύος περιοριστικών όρων ή προσωρινής κρατήσεως».

2. Η ισχύς του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της οικείας πράξεως, εφόσον κατ’ αυτόν τον χρόνο συνέπιπταν και ίσχυαν και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις και εξακολουθούν να συντρέχουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης.

Η ισχύς του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την τυχόν άρση της επιβολής ή ισχύος περιοριστικών μέτρων ή της προσωρινής κράτησης σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν κατά τον οποίο συνέπεσαν οι δύο προϋποθέσεις ή τον χρόνο έκδοσης της οικείας πράξης.

Με απλά λόγια, γνωμοδοτεί ότι εφόσον τη χρονική στιγμή που ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καλείται να λάβει την απόφαση δεν ισχύουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη και περιοριστικοί όροι, τότε ο αιρετός δεν τίθεται σε αργία.

Εφόσον όμως ισχύουν και οι δύο προϋποθέσεις και τεθεί σε αργία, ακόμα και αν σε μεταγενέστερο χρόνο αρθούν οι περιοριστικοί όροι, δεν παύει η αργία.

Ειδικά μάλιστα για την περίπτωση του δημάρχου Καλαμαριάς, αναφέρει ρητώς ότι «δεν συντρέχει η μία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων (δηλαδή οι περιοριστικοί όροι) και, συνεπώς, δεν δύναται αυτός να τεθεί σε κατάσταση αργίας».

Βεβαίως, η γνωμοδότηση που εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την περίπτωση του κ. Μπακογλίδη, όπως γίνεται αντιληπτό, αφορά όλους τους δημάρχους ανά την Ελλάδα που διώκονται για πάσης φύσεως πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, συνήθως δε για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία ως αιρετοί.

Μόνο στον νομό Θεσσαλονίκης είναι γνωστές οι περιπτώσεις του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη, για την υπόθεση με το ψευδές τοπογραφικό σε οικόπεδο, όπου επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση σχολείου, και του δημάρχου Λαγκαδά Γιάννη Καραγιάννη για την περίπτωση των ομώνυμων Λουτρών.