Αντισυνταγματικές οι μνημονιακές μειώσεις σε πανεπιστημιακούς καθηγητές

diki-dikastirio.jpg

Δικαστήριο Απόφαση δικαστηρίου

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις μειώσεις των αποδοχών και επιδομάτων που έγιναν στους καθηγητές Πανεπιστημίων και γενικότερα στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, βάσει της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η απόφαση της Ολομέλειας (4741/2014) που έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές περικοπές, έχει εφαρμογή για όλους τους πανεπιστημιακούς καθηγητές κ.λ., από χθες (Κυριακή) που δημοσιεύθηκε, και δεν έχει αναδρομική εφαρμογή για το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αντίθετα, έχει αναδρομική εφαρμογή από 1.8.2012 μόνο για τους τρεις καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να κριθούν οι αντισυνταγματικές οι επίμαχες περικοπές. 

Επομένως, δεν υπάρχει υποχρέωση αναδρομικής καταβολής, από 1.8.2012, των διαφορών αποδοχών των καθηγητών κ.λ. των ΑΕΙ (όπως συνέβη με τους ενστόλους και δικαστές). Όμως, πρέπει οι αποδοχές των μελών του ΔΕΠ των ΑΕΙ από 1ης  Ιανουαρίου 2015 να αναπροσαρμοστούν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 οικονομικό καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι τα τρία μέλη του ΔΕΠ ζητούσαν να κριθούν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που επέφερε στις αποδοχές τους αναδρομικά ο νόμος 4093/2012 και η από 14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Με τον επίμαχο νόμο, επιβλήθηκε σειρά μέτρων σε μισθωτούς και συνταξιούχους με στόχο η κυβέρνηση να εξοικονομήσει 18,1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι τρεις προσφεύγοντες, καθηγητές της ιατρικής, φιλοσοφικής και οδοντιατρικής ζητούσαν να αποζημιωθούν με ποσά από 3.426 έως 6.801 ευρώ ο καθένας.

Το ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ τον περασμένο Αύγουστο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των μελών ΔΕΠ και έκρινε ότι με τις μειώσεις του Ν. 4093/2012 δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία, κ.λπ. και ούτε θίγεται το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Και παρέπεμψε, λόγω σπουδαιότητας, για τελική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Τελικά, η Ολομέλεια έκρινε (αντίθετα με το ΣΤ΄ Τμήμα) ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών των πανεπιστημιακών «αντίκειται στο άρθρο 16 του Συντάγματος και την απορρέουσα από αυτό αρχή της «ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισής» τους, καθώς και προς τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «ο νομοθέτης επεφύλαξε διαχρονικώς στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, με αποδοχές προβλεπόμενες ειδικώς στο νόμο, κατ’ εκτίμηση των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους, και ύψους αναλόγου προς την σπουδαιότητα του εν λόγω λειτουργήματος. H ευνοϊκή αυτή μεταχείριση δεν ταυτίζεται με εκείνη των αμέσων πολιτειακών οργάνων του κράτους, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος και, ειδικότερα, όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, κατοχυρώνεται και ρητώς στο άρθρο 88 παράγραφος 2 αυτού, το οποίο επιτάσσει ευθέως την χορήγηση σε αυτούς, με ειδικό νόμο, αποδοχών αναλόγων προς το λειτούργημά τους. Προκειμένου, όμως, για τους πανεπιστημιακούς λειτουργούς η ιδιαίτερη μισθολογική τους μεταχείριση απορρέει εμμέσως εκ της, υπό του Συντάγματος (άρθρο 16), αναγνωρίσεώς τους ως δημοσίων λειτουργών  με ιδιαιτέρας σημασία αποστολή, οι οποίοι είναι αναγκαίο να έχουν και ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».