10 πράγματα που ζητούν οι ιδιοκτήτες ραδιοφώνων από τον Χρήστο Σπίρτζη

Επιστολή ετοίμασε η ΕΙΙΡΑ (το σωματείο που εκπροσωπεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής) προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, για «θεσμικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών». Ιδού τι επιθυμούν από την πολιτεία:

Προτείνουμε να εισαχθεί στον νόμο (και συνακόλουθα στον Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας) η έννοια της «Περιοχής Εξυπηρέτησης» (service area), έτσι ώστε η εμβέλεια των ραδιοσταθμών να συνδεθεί με το σημείο ή τα σημεία εκπομπής.

② Για την περιοχή εξυπηρέτησης Αττικής θα πρέπει να καθοριστεί ο Υμηττός ως βασικό, πρωτεύον, κέντρο εκπομπής για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εκπομπής από δευτερεύουσες θέσεις, όπως άλλωστε ισχύει και σήμερα (π.χ. Αίγινα, Πάρνηθα, Στύρα Ευβοίας).

③ Η απόσταση (στα FM) μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ως προς τη συχνότητα εκπομπής πρέπει να παραμείνει στους 3ΜHz. Τυχόν μείωση της απόστασης αυτής στα 2MHz θα προκαλούσε πλείστα προβλήματα και παρεμβολές στις ραδιοφωνικές εκπομπές.

④ Τα βραχέα και μεσαία κύματα θα μπορούσαν να δοθούν σε οργανισμούς για την εκπομπή ειδικών προγραμμάτων με σκοπό την προβολή της δραστηριότητας του κάθε οργανισμού, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η εκπομπή δεν θα έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, η χορήγηση αδειών σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, με χρήση συχνότητας από τις παραπάνω περιοχές, θα αποτελούσε νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού και θα δημιουργούσε σταθμούς δύο ταχυτήτων.

⑤ Πρέπει να διατηρηθούν (και να προκηρυχθούν) οι συχνότητες που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑥ Η ΕΙΙΡΑ τάσσεται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου μοντέλου αδειοδότησης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

⑦ Οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ τον χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Για λόγους ίσης μεταχείρισης οι μη ενημερωτικοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα έως τη χορήγηση των αδειών να μεταβάλουν τον χαρακτήρα του προγράμματός τους σε ενημερωτικό.

⑧ Θεωρούμε ότι οι διατάξεις που επιτρέπουν την αδειοδότηση αυτοδιαχειριζόμενων ραδιοφώνων πρέπει να καταργηθούν.

⑨ Να μην τεθούν περιορισμοί και να μη θεσπιστεί ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων ανά ειδικότητα γιατί παραβιάζει τον πυρήνα της επιχειρηματικής ελευθερίας.

⑩ Η ΕΙΙΡΑ δεν θα ήταν αντίθετη να εξεταστεί η σκοπιμότητα και να τεθεί ένα πλαίσιο ελέγχου της διαδικασίας και της διενέργειας των μετρήσεων ακροαματικότητας από φορέα του Δημοσίου. Ο φορέας αυτό θα ασκεί τον έλεγχο, δεν θα διενεργεί τη μέτρηση.