• Το Σάββατο στις 10.30 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ